Kopiereg © Kerkbode 2022

Sinode ontmoet Rut in Chinese kuns
Dr Johan van den Heever met He Qi se ikoon van Rut en Naomi teen die muur geprojekteer.

Sinode ontmoet Rut in Chinese kuns

Die dagwyding het begin met die speel van die Lied van Ruth van Stef Bos. Kliek hier om daarna te luister.

“Maar Rut het geantwoord: ‘Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God; waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê ‘n eed af voor die Here: net die dood sal ons skei.’” Van die mooiste woorde in die Bybel.

Dr Johan van den Heever, leier van die dagwyding van die laaste dag van die Algemene Sinode, het die afgevaardigdes bekendgestel aan die kuns van Dr He Qi, ’n Chinese kunstenaar. He Qi het sy doktorsgraad in godsdiens-kuns verwerf en sy kuns word as volg beskryf: “… he seeks to redefine the relationship between people and spirituality with bold colors, embellished shapes and thick strokes. His work is a blend of Chinese folk art and traditional painting technique with the iconography of the Western Middle Ages and Modern Art.”

Die meegaande skildery van He Qi, met die naam “Ruth and Naomi”, is ’n ikoon wat sekere essensiële waarhede in die boek Rut uitbeeld.

Voor die hand liggende simbole sluit die volgende in: die bestemming Betlehem, die geweldige nood waarin die vroue verkeer het, die lang pad, die samesyn van Naomi en Rut en die hartseer afskeid van Orpa.

Van den Heever wys die volgende meer subtiele simbole uit:

Die klein wit driehoekies op die hand dui op die Drie-eenheid van God. Dit simboliseer dat die Drie-eenheid reeds hier in die lewens van twee vroue aan die werk is. Die twee sirkels beeld twee borste uit en daar is net twee hande op die skildery. Dit beteken dat die twee vroue nou verweef is en die pad saamstap.

’n Amandelvormige “mandorla” is oral oor die skildery sigbaar. Die bekende Griekse “ichthys”- of vis-simbool is ook in die vorm van ’n mandorla. Die duidelikste mandorla in “Ruth and Naomi” loop oor beide vroue en wys dat Christus reeds in hul lewens en verhouding teenwoordig is. Dit illustreer dat God al hoe meer sigbaar raak soos wat hulle storie vorder.

Twee teenoorgesteldes word in ’n mandorla by mekaar uitgebring om ’n eenheid te vorm. In tradisionele Christen-kuns word Jesus Christus en Maria dikwels binne ’n mandorla geteken om hul heiligheid uit te beeld. Dit beeld ook die feit uit dat, ten spyte van die feit dat sy menslike en Goddelike karakter teenoor mekaar staan, Jesus se mens- en Godwees ’n eenheid vorm.

By God word die onmoontlike moontlik.

Scroll to Top