Kopiereg © Kerkbode 2022

Uitstallings weerspieël temas in sinode
Jan Wentzel en Hans Steyn van Bybel-Media by hul uitstalling by die Algemene Sinode.

Uitstallings weerspieël temas in sinode

Die Algemene Sinode 2015 het sestien uitstallers genooi om hul roeping, inisiatiewe en hulpbronne met sinodegangers te deel. Die uitstallings fokus hoofsaaklik op drie aspekte van die bediening, naamlik boeke en media, gemeenskapsprojekte asook opleiding en onderrig.

Die Christelike Lektuur Fonds (CLF), Bybel-Media, Biblaridion, Daniel en Bronze Boabab Group fokus op die daarstelling van boeke en hulpmateriaal vir gemeentes en teoloë se gebruik.

Die aard van die boeke en materiaal wat uitgestal en bemark word, toon ’n sensitiwiteit vir diversiteit. Die CLF fokus op die verspreiding van materiaal in 19 verskillende tale om Christene toegang tot materiaal in hul moedertaal te bied. Hierdie benadering spruit onder andere uit die behoefte om ekumeniese materiaal te ontwikkel.

Bybel-Media het tydens die sinode twee boeke, gaygelowig en Skokkend Positief, bekendgestel wat dikwels ongehoorde stemme ’n platform gee.

Annene Mullins, wat saam met dr Kobus Myburgh die materiaal van Biblaridion uitgegee het, beklemtoon ook diversiteit. Sy verduidelik dat hul materiaal nie kommentare is nie, maar eerder interpretasies wat die diversiteit van opinies respekteer. Hierdie benadering spruit uit ’n nederigheid wat nie aanspraak op ‘die antwoord’ wil maak nie.

Verder beskryf dr Roelf Opperman die Bronze Boabab Group as diep ekumenies. Hulle bemark hul materiaal oor alle grense en het ook onlangs spiritualiteitskaarte vrygestel wat ander gelowe se simbole inkorporeer. Bronze Boabab Group stel ook opleiding- en onderrigmateriaal vry wat dominees en gemeentelede in vaardighede soos mentorskap en fasilitering bemagtig.

Opleidings- en onderrigsinisiatiewe word aangespreek deur organisasies soos  Aros en ICO, die Alfa Pastorale Opleiding, Berading en Gemeenskapsentrum (onder die hoof van Zama-Zama: Hope 4 U), Kamcare en Hugenote Kollege.

Hierdie organisasies voel sterk oor die Christene en die NG kerk se betrokkenheid in opleiding en onderrig. Daarom  fokus Aros en ICO op die opleiding van onderwysers wat vanuit Christelike beginsels ’n verskil in skole oor die land kan maak.

Soortgelyk neem Hugenote Kollege ’n benadering wat die belang van Christelike geloofswaardes in die opleiding van dié wat in opvoeding en ontwikkeling betrokke raak, ernstig op.

Zama-Zama beweeg in dieselfde stroom deur hul vennootskappe met onderwysers om verdere opleiding en berading aan kinders te verskaf.

Maar nie almal het toegang of die nodige finansies vir tersiêre opleiding nie. Kamcare bereik hierdie groepering deur die aanbieding van basiese opleiding in entrepreneurskap, leierskap, naaldwerk, huishoudelike bestuur, beroepsberading en ouerskapsleiding.

In terme van gemeenskapsbediening en –ontwikkeling laat Echo, Vision of Hope, Feba, PEN, Volition, Zama-Zama:Hope 4 U, PEN en CABSA hul inisiatiewe hoor.

Daar blyk ’n besondere fokus op groen projekte onder hierdie organisasies te wees. Volition, wat onder PEN val, fokus op “urban greening” wat poog om stadsbewoners op te lei en te ondersteun om veilige groen ruimtes te skep.

Een van hul gewilde produkte is “seed tape” wat vir R45 onder gemeenskappe verkoop word. Die produk bestaan uit ’n strook papier met saad wat deur eenvoudige instruksies en illustrasies ook ongeskooldes kan begelei om hul eie kruie en groente te plant.

Zama-Zama: Hope 4 U het ook onlangs ’n groentetuin ontwikkel wat ook as voedingskema vir behoeftige kinders kan lei.

Alternatiewe vorme van energieopwekking kom na vore in Kamcare se ‘Project Sunshine’ wat sonpanele in informele nedersettings installeer. Battery-, son- en kinetiese energie word deur FEBA (Far East Broadcasting Association) gebruik om die radio’s wat hulle versprei, aan te dryf.

Die temas wat uit die uitstallings na vore kom (diversiteit, ekologiese verantwoording asook onderwys en opleiding) beklemtoon die onderwerpe wat al meer binne die kerk, teologie, maar ook tydens die Algemene Sinode 2015, na vore gekom het.

Scroll to Top