Kopiereg © Kerkbode 2022

Sinode sê drie maal ja vir gays
'n Saamgestelde foto van die sinodesaal soos bo van die galery af gesien. Die foto is Donderdag geneem toe sinodegangers gevra is om swart te dra in protes teen geweld teen vroue.

Sinode sê drie maal ja vir gays

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het drie maal aangedui dat hy ja wil sê vir gay lidmate.

Die eerste besluit is Donderdagmiddag geneem en het onmiddellik vir groot nuus gesorg. Dit was toe die sinode met 102 teen 88 stemme aangedui het dat hy liewer nou die groen lig vir burgerlike verbintenisse tussen gay lidmate wil gee as om nog weer ‘n studie te laat doen.

Hierdie besluit was nog nie ‘n finale besluit nie, maar ‘n belangrike aanduiding van die koers wat die sinode wou inslaan.

Die voorstel wat so deur die sinode gesteun is, is oornag verder geslyp in ‘n poging om groter konsensus in die sinode te kry. Vrydagoggend was daar ‘n taamlike geskarrel om te bepaal presies wat die status van die nuwe voorstel was. By ondersteuners van die nuwe koers in die kerk, was daar selfs vrese dat die koers van die vorige dag se besluit in die proses heeltemal in die slag gaan bly.

Toe die sinode egter daaroor stem, is dit met 114 stemme teen 63 (‘n meerderheid van 64%) goedgekeur.

Maar die teenstanders van die nuwe benadering het nie tou opgegooi nie. Ds Theo Danzfuss, aktuarius van die Hoëveldsinode en ds Helgard Janse van Rensburg, Vrystaatse moderator, het voorgestel dat die nuwe besluit eers na die streeksinodes verwys word – en dat dit eers bekragtig word as twee derdes van die streeksinodes dit goedgekeur het.

Die sinode was egter nie daarvoor te vinde nie. Oor hierdie voorstel is daar met die opsteek van kaarte gestem en ‘n see van rooi kaarte het nogmaals bevestig dat die sinode gays volledig in die kerk wil verwelkom – met hulle seksualiteit en hulle verhoudings en sonder enige ander voorwaardes vir gays as vir ander studente om gelegitimeer te word.

Die sinode het wel die reg erken van kerkrade om hul eie standpunte oor die saak te formuleer en hul gemeentes se werk daarvolgens in te rig.

Scroll to Top