Kopiereg © Kerkbode 2022

Dankie Affies

Dankie, Affies!

Dr Gustav Claassen, nuwe Algemene Sekretaris (regs), oorhandig ‘n Bybel aan dr Pierre Edwards, hoof van die Afrikaanse Hoër Seunskool, om dankie te sê dat die NG Kerk die skool se geriewe kon gebruik vir sy Algemene Sinode. Claassen het ook ‘n oorkonde aan Edwards gegee om dankie te sê. Die Sinode het sy vergadering in die skoolsaal gehou en klaskamers vir ander vergaderings gebruik. Ook die koshuise van die seun- en meisieskool is gebruik om sinodegangers tydens die vergadering te huisves. Deur die sinode by die skool te hou, is ‘n besparing van sowat 50% bewerkstellig in vergelyking met die vorige sinode in Port Elizabeth.

Scroll to Top