Kopiereg © Kerkbode 2022

Boas wys wat “loving kindness” beteken

Boas wys wat “loving kindness” beteken

“Dankie dat u vandag die begrafnis van my vader, Boas, bywoon. Die swart klere is ook gepas. Hy sou dit waardeer het.”

Emeritus predikant, ds Pieter Viljoen, het tydens die dagwyding van die vyfde dag van die Algemene Sinode ’n huldeblyk aan Boas uit die mond van sy seun, Obed, gebring.

“My vader het nie net die Torah geken nie, maar sy hart en hand was oop vir ander. Kyk maar na die mooi dinge wat hy aan my moeder en ouma gedoen het. Hy het, inteendeel, veel verder as wat die Torah vereis, uitgereik: Hy het ’n Moabitiese weduwee en haar skoonma geakkommodeer en in sy huis geneem.

“Boas het Vir Rut toegelaat om koringare op sy lande op te tel en selfs sy werkers opdrag gegee om ekstra are vir haar te los. Hy het haar ook genooi om saam met hom en die snyers te eet. Dit was vir ’n Israelitiese man ongekend om met ’n Moabitiese vrou te meng. By hóm het ek geleer wat barmhartigheid teenoor weduwees en randfigure is.

“Hy het vir my nuwe betekenis aan die woord ‘hesed’ gegee. Hy het my gewys wat ‘loving kindness’ regtig beteken.

“Hy het my ook, op sy manier, vertel hoe hy een aand lekker saam met die manne gekuier het. Toe hy in die nag wakker skrik, was hy baie verbaas om te sien dat Rut, ’n mooi vrou, by sy voete ingekruip het, en hy sê vir haar: ‘Mag die Here jou seën, my dogter.’ Hy het daarna uit sy pad gegaan om my moeder sy vrou te maak. Dit moes God in sy hart gewees het wat gemaak het dat hy meer gedoen het as wat die wet van hom verwag. Hy het ‘hesed’ aan my ma bewys.

“Dít was my pa Boas.”

Die kunstenaar, Christiaan Harris, het op ’n groot vel papier ’n begraafplaas in houtskool geteken terwyl Viljoen die boodskap gebring het. Na ’n ruk het hy die houtskooltekening van die doek verwyder om ’n kunswerk onder die papier te ontbloot. Boas en Rut is in die styl van Gustav Klimt, bekende Oostenrykse kunstenaar, in ’n huweliksomhelsing betrokke. Dit simboliseer die feit dat daar in die moeilikste, donkerste omstandighede hoop op ’n goue toekoms is.

Scroll to Top