Kopiereg © Kerkbode 2022

Aanhalings

Aanhalings van Donderdag

” ‘n Teologiese student se driepuntpreek oor Rut: 1. Langs die bed. 2. Op die bed. 3. Obed.” – Uit een van die tafelgesprekke.

“Ek wil net sê ek het vreeslik mooi gepraat van julle.” – Nelis van Rensburg aan die sinode oor ‘n media-onderhoud wat hy Donderdagoggend gedoen het.

“Voorsitter, ek is nie ‘n dominee of ‘n teoloog nie. Ek is net ‘n gewone gemeentelid. En helfte van die woorde wat ek die afgelope drie dae hoor, het ek nie ‘n cooking clue wat julle sê nie. Dan vra ek die vriend langs my wat beteken dit… dan google hy dit.” – Ouderling Nic Bothavan Oos-Kaapland.

“Dan sal die duiwel in jou gorrelgat neerdaal en die vet van jou ribbes stroop dat jou harslag daardeur loer soos ‘n dief deur tralies om daarvan kerse te maak om jou pad hel toe te verlig want dis die pad wat jy sal loop.” – Dr Kobus Gerber se verduideliking (in een asemteug) aan sinodegangers van wat sou gebeur as dit een van hulle is wat Hermien se laaier weggedra het en dit nie teruggebring het nie.

“Ek het stadig aangekom, sodat die media nie weer sê ek het opgespring nie.” – Dr Johann Ernst, toe hy begin praat.

Scroll to Top