Kopiereg © Kerkbode 2022

Aanhalings uit die gay debat
"Liefde is liefde" - Oudl Carel van der Merwe van Wes-en-Suid-Kaapland aan die woord tydens die debat

Aanhalings uit die gay debat

“Ons is nie besig met ‘n interessante studie-onderwerp nie. Ons praat oor mense.” – Dr André Bartlett.

“My toekoms lê in die hande van die sinode.” – ‘n Gay student in ‘n e-pos aan Bartlett.

“As jy vinnig wil reis, reis jy alleen. As jy ver wil reis, reis jy saam.” – Dr Henk Gous haal ‘n Afrika-spreuk aan ter ondersteuning van die voorstel om eers nog ‘n studieproses in die kerk te volg.

“Ons kan nie nou niks doen nie.” – Ds Freddie Schoeman van die Oostelike Sinode.

“Daar is niks nuut is op die tafel gesit wat my anders kon laat dink nie” – Ds Helgard Janse van Rensburg.

“Ons is sedert Sondagaand gebombardeer met die gedagte dat ons mekaar lief moet hê.” – Ds Attie Bezuidenhout van Groot-Marico.

“Ek dink nie dat hierdie sewe tekste iets sê oor selfdegeslagverhoudings soos ons dit ken nie.” – Prof Dirk Human, Ou Testamentikus van Tukkies.

“Ek het agtergekom in gesprekke met mense dat dit duidelik is dat ons baie dinge nog nie verstaan nie.” – Ds Piet Otto van Griekwastad.

“As mens in die vier oë kyk van ‘n gay paartjie kyk, kan jy nie Romeine 1 lees nie. Romeine 1 praat nie van hulle nie.” – Dr Ben du Toit van Wes-en-Suid-Kaapland. 

“Hierdie saak lê nie op dieselfde vlak as apartheid of slawerny of vroue in die kerk nie. Daar het dit gegaan oor die een nuwe mensheid.” – Dr Johann Ernst van Doornkloof in Centurion. 

“Dis flippen onregverdig dat ons as vergadering ‘n besluit hieroor moet neem. Ons moet onthou wie ons is: ‘n flippen klomp sondaars.” – Ds Richard Holloway van Wes-en-Suid-Kaapland.

“Sewentig jaar gelede het ons ook oor die huwelik gepraat. Toe het dit gegaan oor die wet op gemengde huwelike . . . Is ons bereid om ‘n historiese fout te herhaal?” – Me Nadia Marais van die Universiteit van Stellenbosch se fakulteit teologie.

“Huiwering bring verleentheid vir die kerk.” – Prof Fanie Snyman, dekaan van teologie aan die Universiteit van die Vrystaat.

“My seksualiteit is deur God aan my gegee,” – Uit ‘n brief aan dr Christo Naude.

“As ons oorhaastig besluit, gaan dit ‘n baie groot effek hê.” – Genl Constand Viljoen.

“Ons as eenvoudige lidmate vra ook dat die Here ons lei wanneer ons die Skrif lees. U moet verstaan as die kerk hierdie besluit gaan aanvaar, gaan van ons loop” – Oudl Gert van Rensburg.

“Ek dink dat wat op ons tafel is vanmôre, is om met die hart van priesters ‘n profetiese tree te gee.” – Prof Malan Nel.

“Ek is diep oortuig dat ons lidmate nie sulke paw-paws is as wat ons dink nie.” – Prof Nelus Niemandt.

Scroll to Top