Kopiereg © Kerkbode 2022

Noodplan vir sinodegangers

Sinodegangers word gevra om die volgende noodplan te volg indien daar enige krisis opduik en die geboue, ontruim moet word:

1. Gebruik die naaste uitgang om die gebou te verlaat.

2. Gaan na die naaste versamelpunt.

– As jy in die sinodesaal is, is dit die naaste rugbyveld.
– Die versamelpunt vir die meisieskoshuis is die hokkieveld langs die swembad.
– Die versamelpunt vir die seunskoshuis is die naaste rugbyveld langs die eetsaal.

3. Bly by die versamelpunt en wag vir verdere opdragte.


Noodnommers
  • Brandweer – 10177
  • SA Polisiediens – 012-344 0051
  • Ambulans – 012 427 7111/012 310 6400
  • Hospitaal (Little Company of Mary) – 012-460 4744
  • Loftus fisio – 012 -344 0804
  • Loftus dokter – 012 344 4090 (083 626 2238)
Scroll to Top
Scroll to Top